Công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy Sinco

  • Địa chỉ: 250 Bình Thới, phường 10, Q.11, Tp.HCM
  • Điện thọai: (08) 3963 0762
  • Fax: (08) 3963 4159