CT Group

  • Địa chỉ: Tòa nhà C.T Plaza, 60A Trường Sơn, Quận Tân Bình, Tp..HCM.
  • Điện thoại: (+84 8) 6297 1999
  • Fax: (+84 8) 6297 2000