Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Miền Nam

  • Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại:    (08) 3848 5383
  • Fax: (08) 3844 5127