Cng c?ng

Tr?m d?ng chn ???ng cao t?c TP.HCM Long Thnh D?u Giy 2012

  • Ch? ??u t?: T?ng cng ty ??u t? pht tri?n ???ng cao t?c Vi?t Nam
  • Km 41 +100 ???ng Cao t?c Tp.HCM Long Thnh D?u Giy
  • Quy m: 5,3 ha