Dân dụng

Chung Cư CC5

  • Địa điểm: Phường 5- TP.Đà Lạt
  • Diện tích: 7.000m2