Công trình dịch vụ hỗn hợp

Tòa nhà Phức hợp 24 Võ Văn Tần

24 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Năm thiết kế: 2010

Tổng diện tích sàn xây dựng: 2.191m2

Tổng mức đầu tư: 14,8 tỷ