Công nghiệp

Cổng Chào Khu Công Nghệ Cao TP. HCM

Năm thiết kế: 2007