Công trình văn hóa giáo dục

Trường trung cấp xây dựng

  • Khu đô thị mới Nam TP. HCM
  • Năm Thiết kế: 2011
  • Tổng diện tích sàn: 9.270m2
  • Tổng vốn đầu tư: 96 tỷ