Resort – Khách sạn

Khu nghỉ mát Bình Châu

Năm hoàn thành: 2008

Tổng diện tích khu đất: 10h

Tổng mức đầu tư: 300 tỷ