Văn phòng

Cao Nguyên Building

  • 218 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
  • Năm Thiết Kế: 2011
  • Tổng vốn đầu tư: 42 tỷ