Văn phòng

Phương án cao ốc văn phòng cụm cảng hàng không

  • Phương án cao ốc văn phòng
  • Tổng Công ty Cảng Hàng Không Miền Na
  • Năm thiết kế: 2009