Trường Trung Cấp Xây Dựng

 

Địa chỉ : 265 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh
Điện thoại : (08) 355 30719 – (08) 355 33292
website: tcxd.edu.vn - email: info@tcxd.edu.vn