Công cộng

Sân bay Liên Khương

  • Công trình cộng tác với ACSA
  • Sân bay Liên Khương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  • Năm thiết kế: 2008
  • Năm hoàn thành: 2010
  • Tổng diện tích khu đất: 40.000m2
  • Tổng diện tích xây dựng: 12.000m2
  • Tổng mức đầu tư: 400 tỷ đồng