Cng c?ng

Sn bay Lin Kh??ng

  • Cng trnh c?ng tc v?i ACSA
  • Sn bay Lin Kh??ng, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
  • N?m thi?t k?: 2008
  • N?m hon thnh: 2010
  • T?ng di?n tch khu ??t: 40.000m2
  • T?ng di?n tch xy d?ng: 12.000m2
  • T?ng m?c ??u t?: 400 t? ??ng